ΑΙΤΗΣΕΙΣ

4 February 2019

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

10 April 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

   
3 March 2018

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1026/80

   
6 November 2017

Aίτηση για πειθαρχική κατάσταση

   
6 November 2017

Aίτηση για βεβαίωση μέλους στα μητρώα

   
28 July 2017

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

   
28 July 2017

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Ο.Ε./Ε.Ε./Ε.Π.Ε.

   
28 July 2017

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Α.Ε.

   
28 July 2017

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

   
28 July 2017

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΙΣΘΟΦΑΤΝΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

   
28 July 2017

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ