Συνδρομή

 

Η συνδρομή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Κιλκίς για το έτος 2023 καθορίστηκε στο ποσό των 100 €

 

Τρόποι πληρωμής

Στις συναλλαγές μέσω Τραπέζης θα πρέπει να αναγράφεται το Ονομ/νυμο του καταθέτη στην Αιτιολογία. Σε συναλλαγές μεταξύ διαφορετικών τραπεζών, το έμβασμα το επιβαρύνεται ο καταθέτης.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής της συνδρομής θα υπάρχει προσαύξηση 3% για κάθε μήνα.

Σε περίπτωση μη καταβολής της συνδρομής έως 31 Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος θα προχωράει στην αυτόματη διαγραφή του μέλους.