Νέα

12 July 2023

Προληπτικό πρόγραμμα Dental Pass

15 March 2018

Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων

   
19 October 2017

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Παράρτημα-Α΄-του-Π.Δ.-84-2001

   
30 June 2017

Οδοντιατρικά αμαλγάματα – Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/852 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2017 για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008   […]
19 June 2017

37o Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο

Η οδοντιατρική αναπόσπαστος κρίκος στην ιατρική αλυσίδα 19-21 OKT 2017