Μήνυμα Προέδρου ΟΣΚ για Δωρεάν Οδοντιατρικούς Ελέγχους 14/03/2022