ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΙΣΘΟΦΑΤΝΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ