Δικαιολογητικά_Άδειες

10 April 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

   
3 March 2018

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1026/80

   
6 November 2017

Aίτηση για πειθαρχική κατάσταση

   
6 November 2017

Aίτηση για βεβαίωση μέλους στα μητρώα

   
6 November 2017

Aίτηση για εγγραφή νέου μέλους

   
20 October 2017

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

   
20 October 2017

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

   
19 October 2017

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

   
19 October 2017

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΚΟΙΝΗ ΑΔΕΙΑ

   
19 October 2017

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

   
19 October 2017

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

   
19 October 2017

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

   
28 July 2017

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

   
28 July 2017

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Ο.Ε./Ε.Ε./Ε.Π.Ε.

   
28 July 2017

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Α.Ε.

   
28 July 2017

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

   
28 July 2017

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΙΣΘΟΦΑΤΝΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

   
28 July 2017

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

   
28 July 2017

ΑΙΤΗΣΗ Οδοντιατρικού ακτινολογικού εργαστηρίου κατηγορίας Χ-Οδ