ΑΙΤΗΣΗ Οδοντιατρικού ακτινολογικού εργαστηρίου κατηγορίας Χ-Οδ