Άρθρα

4 February 2019

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

10 April 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

   
15 March 2018

Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων

   
3 March 2018

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1026/80

   
29 November 2017

ΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Οδοντίατρος, απόφοιτη Οδοντιατρικής σχολής Αθηνών, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ενδοδοντίας ΑΠΘ, με 3 χρόνια κλινική εμπειρία αποκλειστικά ως ένδο, αναζητά συνεργασίες – αναλαμβάνει περιστατικά στο χώρο σας.   […]